§1. Określenie Sprzedawcy
Właścicielem firmy Hifica jest:

Monika Kozioł
ul. Armii Krajowej 105 B
43-100 Tychy
NIP: 6462503282
REGON: 241153702
SANTANDER – 24 1090 1652 0000 0001 5150 4306

§2. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy pod adresem www.hifica.com.pl (dalej Sklep) umożliwia składanie zamówień na wykonanie produktów firmy Hifica, co finalnie prowadzi do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin).
2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3. Zamówienia
1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta), po uprzednim uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól na stronie produktu.
2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji. W razie większych wątpliwości z naszej strony, może zdarzyć się, że będziemy kontaktować się telefonicznie.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta niezbędnych danych charakterystycznych dla danego produktu, a także tych, pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia wraz z jego cechami. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy nabywanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę na wykonanie i następnie zakup określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem Zamówienia.
6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu. Z uwagi na to, że w chwili złożenia zamówienia, produktu fizycznie nie ma i musi zostać wykonany, standardowy czas realizacji zamówień to od 5 do 7 dni roboczych.
7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
8. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4. Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności:
(a) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24 należącym do PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068
(b) płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg
(c) Przelew zwykły na rachunek bankowy firmy: Hifica – Monika Kozioł, nr 24 1090 1652 0000 0001 5150 4306 (Santander Bank).
2. Ceny przesyłek określone są na stronach produktów, a także w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata za towar i przesyłkę.

§5. Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich:
(a) InPost
2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

§6. Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sklepem, wysyłając na adres e-mail info@hifica.pl dokładny opis oraz zdjęcia wady. Jeżeli Sklep wstępnie uzna reklamację, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z krótkim opisem niezgodności lub skorzystać z usługi Sklepu w ramach której ten zapewnia odbiór przesyłki z adresu wskazanego przez Klienta. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar (z dopiskiem „reklamacja”):

Hifica – Reklamacja
ul. Dębowa 42/23
43-100 Tychy

lub

Paczkomat-Inpost
TYC03M
Tel. 504 862 101
e-mail: info@hifica.pl

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 7 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.
4. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwraca Klientowi poniesione koszty wysyłki towaru. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta (koszt towaru oraz najtańszy koszt dostarczenia go ze Sklepu do Klienta, jaki dostępny jest w chwili zwrotu na stronie internetowej Sklepu).
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
6. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

§7. Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, zanim zamówienie trafi do realizacji z tytułu personalizowanych produktów i ich indywidualnego wykonywania dla klienta wg wytycznych w zamówieniu.
2. Zwracany produkt powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu i nie posiadać żadnych śladów użytkowania – w przeciwnym razie Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru do Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu Sklepu – do pobrania u dołu tej strony), drogą mailową na adres: info@hifica.pl i załączając powyższy formularz do przesyłki zawierającej zwracany towar.
4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych nadanych za pobraniem oraz przesyłek zwrotnych nadanych do automatów paczkowych poza Inpost-Paczkomaty. Przesyłkę zwrotną należy wysłać na adres (z dopiskiem „zwroty”):

Hifica
ul. Dębowa 42/23
43-100 Tychy
e-mail: info@hifica.pl

Lub

Paczkomat-Inpost TYC03M
Tel. 504 862 101
e-mail: info@hifica.pl

5. Niezwłocznie, lecz maksymalnie w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej, Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:
(a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
(b) o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
(c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. Przedmioty wykonywane na miarę z Gwarancją Dopasowania, a także wykonaywane na specjalne zamówienie klienta nie podlegają prawu odstąpienia od umowy. Są one rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Klienta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38)).

§8. Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§9. Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy przed wejściem zmienionego Regulaminu w życie.