SMYCZ KLASYCZNA Z UCHWYTEM ASEKURACYJNYM
I OPCJAMI ZAKOŃCZEŃ